سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

کنترل کننده های کوچک از نوع پیش زمان بندی شده

Small-Size Traffic Signal Controllers- Pretimed
BS1024M 4P - BS1024M 3P


 
امروزه ساده ترين كنترل كننده هاي الكترونيكي از نوع پيش زمان بندي شده (Pretimed) هستند . در اين نوع از دستگاهها  بر اساس پيش بيني از شرائط و حجم ترافيك در طول يك شبانه روز ، زمان بندي هاي مناسب براي هر مسير، از قبل به حافظه دستگاه وارد مي گردد .

تجربه هاي بدست آمده حاكي است كه در بسياري از تقاطعهاي با حجم ترافيك سنگين ، شرائط عبور و مرور در طي ساعات يك روز الگوی مشخصي را دنبال مي كند بطوري كه در ساعات اوليه صبح ، ترافيك سنگين از سمت مناطق مسكوني به مركز شهر و در ساعات آخر بعد از ظهر عكس اين قضيه اتفاق مي افتد . در اواسط روز نيز دو حالت ترافيك متوسط و ترافيك سبك پيش مي آيد . چنانچه اين پيش بيني ها به کمک آمارگیری بدرستي انجام شود و زمان بندي چراغ سبز هر مسير متناسب با حجم ترافيك تعيين گردد ، ميتوان اين زمان بنديها را به حافظه دستگاه سپرد .

      دستگاههای پیش زمان بندی شده داراي يك ساعت ( زمان سنج ) دقيق هستند بطوريكه در هر يك از ساعات شبانه روز ، زمانهاي سبز مربوط به آن ساعت را از حافظه مي خواند و اجرا مي كند .

 تجربه نشان مي دهد كه در پيشرفته ترين كشورها عليرغم دست يابي به فن آوريهاي كنترل هوشمند ، هنوز دستگاههاي پري تايم داراي جايگاه ويژه اي هستند خصوصاً كه مسائلي همچون آموزش كار با دستگاه بسیار ساده و هزينه هاي نصب ، هزينه هاي نگهداري و تعميرات آنها نسبت به ساير دستگاهها به مراتب كمتر است .

در مدلهاي جدید دستگاههاي پري تايم ، ميتوان براي روز هاي مختلف هفته و هفته هاي مختلف  سال الگوهاي متفاوتي از زمان بندي را پيش بيني و به دستگاه اعمال نمود بطوريكه ميزان نياز مراجعه به دستگاهها براي تغيير زمان بنديها در طول يكسال نيز به حداقل برسد .

     شرکت بهینه سنج دستگاههای پری تایم جدید خود را در دو مدل BS1024M 3P و BS1024 4P عرضه می کند که هر دو از محصولات سال 97 هستند. این دو دستگاه در کلاس کنترلرهای کوچک قرار می گیرند ، از لحاظ قیمت بسیار مناسب هستند و کار با آنها  فوق العاده ساده است.