سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

کنترل کننده های متوسط از نوع هوشمند محلی

Medium-Size Traffic Signal Controllers  - Local Actuated
1024SE


 
در زمان بندي چراغهاي راهنمايي در يك تقاطع ، اولين چيزي كه به ذهن ميرسد اين است كه اگر دستگاه بتواند مانند يك نيروي پليس با تجربه بصورت هوشمند عمل نمايد ، زمان بندي ايده آل را در تقاطع مي توان اجرا كرد و زمانهاي توقف را به حداقل رساند . بديهي است كه اينكار مستلزم داشتن چشم الكترونيكي (سنسور ) در مسيرهاي منتهي به تقاطع است بطوريكه بتواند حجم ترافيك ورودي و يا توقف كرده در هر طرف را تشخيص دهد و متناسب با آن زمانهاي سبز را کم و زیاد نمايد . دستگاههاي فرماندهي هوشمند محلی داراي چنين قابليتي هستند . اين دستگاهها در هر لحظه متناسب با حجم ترافيك تصميم مي گيرند ، و البته دقت كارشان وابسته به دقت چشم الكترونيكي است كه حجم ترافيك را مي خواند .

    يكي از رايج ترين چشمهاي الكترونيكي براي ترافيك ، سنسورهائي است كه بشكل مربع يا مستطيل با ابعاد تقريبي 2x2 متر ، در زير آسفالت نصب مي شود و با عبور هر ماشين از روي آن ، يك پالس براي دستگاه مي فرستد و  بر اساس فاصله پالسهاي متوالي كه بيانگر ميزان فشردگي ترافيك است ، زمان سبز چراغ كم و زياد مي شود . این سنسورها به سنسور حلقه القایی و یا Loop Detector شهرت دارند. البته در سالهای اخیر سنسورهای ویدیویی نیز به بازار عرضه شده اند و به تدریج جایگزین حلقه های القایی می شوند.

     دستگاههاي هوشمند محلی در تقاطعهايي كه داراي نوسانات زياد در حجم ترافيك هستند بطوريكه وضعيت ترافيك قابل پيش بيني نباشد و همچنين در تقاطعهايي كه يك طرف خلوت و طرف ديگر شلوغ است بسيار خوب عمل مي كنند . با اين حال هزينه نصب و اجرا و نگهداري اين دستگاهها نسبت به دستگاه ساده بسيار بيشتر است و اين هزينه ها بيشتر بخاطر حجم عمليات اجرايي است كه در ارتباط با نصب سنسورها و سيم كشي آنها مورد نياز     مي باشد .

     شركت بهينه سنج اولين توليد كننده دستگاه های فرماندهی هوشمند در كشور مي باشد و کنترلر مدل 1024SE كه علاوه بر حالت هوشمند ، بصورت پري تايم نيز مي تواند كار كند سالهاست که محبوبیت و جایگاه خاصی در نزد مشتریان خود بدست آورده است.